Besøgende
Besøgende er meget velkomne
efter aftale.

Kontakt

Kennel Katholm v/Minna Katholm og Anna Katholm
8560 Kolind
 
Kontaktoplysninger Minna:
Tlf.: 23 23 64 48
Email: minnakatholm@live.dk
 
Kontaktoplysninger Anna:
Tlf. 60 62 64 48
Email: annakatholm@live.dk
 
 
Kennel Katholm v/Minna og Anna Katholm